Vật liệu chống cháy là gì?

Vật liệu chống cháy bao gồm vật liệu chống cháy hữu cơ và vật liệu chống cháy vô cơ, vật liệu chống cháy hiện tại được thêm vào sau khi vật liệu chống cháy có thể đạt được hiệu quả chống cháy. Nói chung, nhiều loại chất chống cháy, ngọn lửa hữu cơ phụ

Tiếp tục đọc

viTiếng Việt