ਸੰਪਰਕ

ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅਸੀਂ ISO ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਰਬਾਇਡ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਮਿਲਨ, ਅੰਤਿਮ ਮਿੱਲਾਂ, ਡ੍ਰਿਲਾਂ, ਰੋਟਰੀ ਬੋਰਰ, ਵਾਟਰੇਜੈਟ ਨੋਜਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਟੂਲਸ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

  ਏਸ਼ੀਆ

  ਜ਼ੂਜ਼ੌਊ ਮੀਟੀਓਓ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ

  ਪਤਾ: 471 ਜੇਨਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਹੈਟਾਂਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਝੁਜ਼ੌ ਸਿਟੀ

  ਹੁਨਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਚੀਨ, 412000

  ਨੰਬਰ: +86 (731) 28117276

  ਫੈਕਸ: +86 (731) 28117279

  ਈਮੇਲ: asia@mcctcarbide.com

  AMERICA

  MCCT ਅਮਰੀਕਾ

  ਨੰਬਰ: +1 (989) 7860147

  ਫੈਕਸ: +1 (989) 7860147

  ਈਮੇਲ: america@mcctcarbide.com

  ਯੂਰੋਪ

  ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ ਯੂਰਪ

  ਨੰਬਰ: +49 (086) 31616569

  ਫੈਕਸ: +49 (086) 31616569

  ਈਮੇਲ: europe@mcctcarbide.com

  pa_INਪੰਜਾਬੀ