Các giải pháp

những gì chúng tôi cung cấp

Dịch vụ của chúng tôi

Được chứng nhận ISO trong thiết kế, sản xuất các công cụ cắt cacbua, chúng tôi cung cấp các dịch vụ không chỉ cung cấp các công cụ mà còn tất cả các kiến thức chuyên môn về ứng dụng và phát triển nghiên cứu. Chúng tôi cũng có thể cung cấp khoảng trống cacbua cho các ngành công nghiệp khác nhau.
Công cụ chúng tôi cung cấp

Sức mạnh

Một lực lượng toàn cầu trong sản xuất công cụ cắt cacbua và kỹ thuật

Nhà máy công cụ của chúng tôi là một nhà sản xuất cacbua tích hợp với các hoạt động sản xuất lớn ở Trung Quốc. Công ty sản xuất một loạt các vật liệu cacbua và các sản phẩm cacbua rắn cho máy móc công nghiệp, ô tô và hàng không vũ trụ.
Chúng tôi giúp như thế nào

Ứng dụng tiêu biểu

viTiếng Việt